Oscar - I'm Calling You (CDM) (1992) MP3/Flac01 - I'm Calling You (Do-Po-Liddle-Lo-Le Yeah!) (Radio Edit)
02 - I'm Calling You (Do-Po-Liddle-Lo-Le Yeah!) (LP Version)
03 - I'm Calling You (Do-Po-Liddle-Lo-Le Yeah!) (12 Mix)
04 - I'm Calling You (Do-Po-Liddle-Lo-Le Yeah!) (Instrumental)