Shayla Day - Bitter Sweet MP3/Flac01 - Shayla Day - I Like
02 - Shayla Day - Why Lie
03 - Shayla Day - Will I Ever (feat. Yasin)
04 - Shayla Day - Never (feat. Expo)
05 - Shayla Day - Connection
06 - Shayla Day - Fo Da Love Of U
07 - Shayla Day - Bitter Sweet
08 - Shayla Day - Yes
09 - Shayla Day - Thank You