Eyal Golan - Nagat Li Balev (2012) MP3/Flac

Eyal Golan - Nagat Li Balev (2012)

Artist: Eyal Golan
Title Of Album: Nagat Li Balev
Year Of Release: 2012
Label: Play Records
Genre: Pop - Mizrahi
Quality: flac (tracks, log)
Bitrate: lossless
Total Time: 01:11:51
Total Size: 473.89 mb

Tracklist
---------
01. Ksheat Ito
02. Osher Amiti
03. Boher Mehadash
04. Parpar
05. Shuvi Yaldonet
06. De Ja Vu
07. KolKach Yafa
08. Levadi
09. Haim Shlemim
10. Mamri
11. Eich Hu O'hev
12. Lu Hayiti Yachol
13. Mangina
14. Ahuva Sheli
15. Nagat Li Balev
16. Malchey Hamlachim
17. Meleat Ahava