Saphir - Shot In The Night (Vinyl,12\'\') (1985) MP3/Flac

320 kbps / 23 mb[/b]
[b]Label: EMI Records[/i][/b]
[b]
[/b]
Shot In The Night 4:23[/b]
Shot In The Night (Instrumental) 4:26[/b]
Shot In The Night (Long Version) 5:51[/b]

Saphir[/b]