Shalom Hanoh - 4 Tahanot (2011) MP3/Flac

Shalom Hanoh - 4 Tahanot (2011)


Artist: Shalom Hanoh
Title Of Album: 4 Tahanot
Year Of Release: 2011
Label: NMC
Genre: Rock
Format: MP3
Quality: 320 kbps I 44.1 Khz I Joint Stereo
Total Time: 04 h 13 min 26 sec
Total Size: 635 mb


Tracklist:
---------
CD1 - Tahana Rishona - Shablul
1. Ma SheYoter Amok Yoter Kahol (2:50)
2. HaBalada Al Yoel Moshe Salomon (4:28)
3. Al Tevatri Alai (4:20)
4. Ima Sheli (3:56)
5. Eshet HaIkar (5:01)
6. Tzarot Tovot (4:07)
7. Sahek Ota (5:15)
8. Kah Leha Isha (4:34)
9. Ani Shar (3:48)
10. Shablul (3:01)
11. Leh LaPsihiatr (5:07)
12. Katvu Alav BaIton (with Aviv Geffen) (3:10)
13. Never Kissed The Sun (with Romi Hanoh) (3:05)
14. Prague (6:02)
15. Ma Ata Ose Ksheata Kam BaBoker (4:29)
16. Avshalom (5:29)
17. Maya (3:18)
Total Time: 01:12:00

CD2 - Tahana Shniya - Adam Betoh Atzmo
1. Lo Yodea Eih Lomar Lah (6:16)
2. Leilot Shketim (7:57)
3. Adam Betoh Atzmo (5:34)
4. Laila (5:34)
5. Sheonim (7:32)
6. Ma SheYoter Amok Yoter Kahol (9:13)
7. Lo Yahol Lishon Ahshav (4:09)
8. Panas HaRehov (with Izhar Ashdot) (5:10)
9. Ahava Shketa (6:11)
10. Kama Tov SheBata HaBaita (with Ninet Tayeb) (6:42)
11. Sof Onat HaTapuzim (7:21)
Total Time: 01:11:39

CD3 - Tahana Shlishit - Hatuna Levana
1. Hatuna Levana (6:46)
2. Oh At (5:10)
3. Shir Dereh (6:18)
4. Dibarnu Al HaTzlaha (4:41)
5. Ze Rak Gaagua (4:53)
6. Shahrer Oti (5:28)
7. Etz HaSade (6:01)
8. Kesef (5:00)
9. Shir Lelo Shem (5:23)
10. Yeladim Shel HaHaim (with Orit Shahar & Tom Petrover) (4:24)
11. Niga El HaHalom (4:04)
12. Roman Amiti (6:28)
13. HaDrahim HaYeduot (6:25)
Total Time: 01:11:01

CD4 - Tahana Reviit - Mehakim LaMashiah
1. Latzet Mehalahatz (6:35)
2. Lo Otzer BeAdom (3:56)
3. Bli Lomar Mila (7:08)
4. Al Sfat HaNahal HaZorem (with Keren Peles) (4:05)
5. Shneinu (with Maayan Hirschbein) (5:58)
6. Basof Emtza Otah (with Moshe Levi) (3:43)
7. Keren Shemesh Meuheret (5:56)
8. Deja Vu (with Ehud Banai) (6:40)
9. Neged HaRuah (5:58)
10. Maviaa Hakol (with Rita) (4:28)
11. Shoko (4:47)
12. Mehakim LaMashiah (5:44)
13. BaGilgul HaZe (with Romi Hanoh & Omri Keren) (8:28)


Download Links