Alon Olearchik - Olearchik Style (2011) MP3/Flac

Alon Olearchik - Olearchik Style (2011)


Artist: Alon Olearchik
Title Of Album: Olearchik Style
Year Of Release: 2011
Label: HaTav HaShmini
Genre: Jazz
Format: MP3 (Tracks, Cue, Log, Scans)
Quality: 320 kbps I 44.1 Khz I Joint Stereo
Total Time: 46 min 50 sec
Total Size: 107 mb


Tracklist
---------
1. ?? ?????? ???? ???
2. ????? ????
3. ?? ???? ??? ????
4. ??? ?? ??????
5. ?????? ?????
6. ?? ??? ??
7. ??? ????? ???? ????
8. ????? ???
9. ????? ????
10. ???? ????
11. ??? ????? ??????
?????:
12. ??? ???

1. Ba LaShehuna Bahur Hadash (3:55)
2. Medina Ktana (3:55)
3. Kol HaLeil Ani Beganeh (4:19)
4. Erev Shel Shoshanim (3:42)
5. Shaashuei Keilu (2:58)
6. Kol Davar Kat (4:47)
7. Shnei Halakim Betoh HaShalem (4:17)
8. Meohav Midai (4:01)
9. HaHaim Kashim (3:19)
10. Kulam Kulam (3:21)
11. Hi Holehet BaDrahim (4:42)
bonus:
12. Ein Zman (3:34)

Download Link