Kame Itokazu & Sadao China - Tsuji No Blues To Jouka No Sekai 197? ~ on Victor 1996 MP3/Flac


01. Juban Kudochi
02. Amisuku Bushi
03. Gunjin Bushi
04. Nakuni
05. Zanzaburo
06. Ichiman Wangura
07. Miito Buni
08. Menta Bushi
09. Kaisare
10. Yaka Bushi
11. Nanyou Kouta
12. Danku Bushi
13. Kuinahana
14. Gushichiya Nakuni
15. Wakare No Chimuri

320
Enjoy