Siraaj - Life, Luxury & Loss (2007) MP3/Flac

Genre: R&B
Quality: VBR
Size: 50mb

1. (00:02:50) Siraaj - Southern Anthem (Intro)
2. (00:03:49) Siraaj - Jump On It
3. (00:03:41) Siraaj - You Stand Out
4. (00:03:24) Siraaj - It's Plain To See
5. (00:03:02) Siraaj - Hi Life
6. (00:03:37) Siraaj - Need You
7. (00:04:05) Siraaj - The Way We Used To
8. (00:03:53) Siraaj - I Love You
9. (00:03:34) Siraaj - Sexy Enough
10. (00:03:47) Siraaj - Love You Down

--------------------------
Brought 2u by s0uLmAtE
--------------------------