« Choc Stars - Kelemani,Espera 1...
Choc Stars - Oko Ndizo Mbongwa... »
I.K. Dairo and his Blue Spots,Decca 1968

I.K. Dairo and his Blue Spots,Decca 1968

Music Box
• Year : 0
• On demand! (album available 128-320kbs)*    

                              
0


Label

Album Info

alt


alt


tracks;


1 Taxi driver

2 Iku ye lori mi

3 Baba dami lare

4 Allau mo soli

5 Ijo olomo

6 Okan mi yo ninu oluwa

7 Bebe yi ga

8 Eri moha iye mi

9 Oluwa a da

10 Okan mi yin oba orun

11 Oju momi si pere ode

12 Baba mi gba nba sako


promo#tags
The album code is : ODI163111