Vanessa da Mata - Vanessa da Mata canta Tom Jobim (2013) | Champagne Records | Herve Vilard - 14 Chansons d'or (Album) | Various - Italo Classics 1998 | Shocking Blue - At Home/Scorpio's Dance (1969/1970 CD) Greatest Hits/Around The World (DV |