Made Men - I Wanna Made Men (VLS) (1999) MP3/Flac


A1 I Wanna Made Men (LP Version)
A2 I Wanna Made Men (LP Version Instrumental)

B1 I Wanna Made Men (Remix Extended)
B2 I Wanna Made Men (LP Version A Cappella)