Aviv Geffen - Live (2008) MP3/Flac

Aviv Geffen - Live (2008)

Artist: Aviv Geffen
Title Of Album: Live
Year Of Release: 2008
Label: Helicon
Genre: Rock
Format: MP3
Quality: 160 kbps I 44.1 Khz I Joint Stereo
Total Time: 2 h 31 min 11 sec
Total Size: 173 mb

Tracklist
---------
CD-1
1. Intro: Edith Piaf - La vie En Rose / Mahar (4:54)
2. Emesh (2:41)
3. Milyard Toeem (3:03)
4. Malah (2:25)
5. Hashir Shelanu (4:39)
6. Shneinu Shovim (3:16)
7. Boker Tov Iran (3:27)
8. Mexico (5:22)
9. Kshe Ata Kan (3:58)
10. Heroin (4:34)
11. Haim Lihyot Bah Meohav (3:14)
12. Ze Rak Halev Shekoev Lah (3:27)
13. Onot (3:44)
14. Leylot Levanim (4:17)
15. Halomot Gdolim (4:10)
16. Yoman Masa (3:26)
17. Shir Tikva (3:25)
18. Sof Haolam (5:47)
19. Ein Shamaim Balayla (5:25)

CD-2
1. Hamilhama Habaa (3:31)
2. Gan Hahataim (3:29)
3. Ata Po Haser Li (4:18)
4. Mahar (3:42)
5. Shir Hasmartutim (3:22)
6. Livkot Leha (2:45)
7. Hakol Mitporer (2:16)
8. Hamihtav (4:57)
9. Atzuv Biladaih (3:21)
10. Ma Im Rotzim Miaviv (2:59)
11. Uri Ur (4:28)
12. Im Hazman (4:36)
13. Shir Atzuv (3:43)
14. Ahavnu (5:58)
15. Or Hayarea (6:39)
16. Shomakom (5:16)
17. Ahshav Meunan (6:31)
18. Shahor Lavan (4:06)Rapidshare.com: PART-1 I PART-2