Robin S - Love For Love (By Warlock) MP3/Flac

ROBIN S - LOVE FOR LOVE (1993)

Robin S. - Love For Love (Stone's Extended Mix) (5:59)
Robin S. - Love For Love (Nick Nice's Club Mix) (5:04)
Robin S. - Love For Love (Stone's Essential Mix) (5:39)
Robin S. - Love For Love (Stone's Dark Mix) (5:40)
Robin S. - Love For Love (Radio Edit) (4:16)
Robin S. - Love For Love (Dubstrumental) (6:47)